Select Page

Годишна изложба на дела на ликовните педагози-творци / Annual exhibition of fine art works by the fine arts teachers

Годишна изложба на дела на ликовните педагози-творци / Annual exhibition of fine art works by the fine arts teachers
Групна изложба / Group exhibition

Текст: Нада Пешева / Text: Nada Peseva

Детски ликовен центар, Скопје – Градско здружение на ликовните педагози / Children’s Fine Art Center, Skopje – City Association of Fine Arts teachers

16.04.2010

(more…)

Годишна изложба на ДЛУМ 2009

Годишна изложба на ДЛУМ 2009
56. Годишна (групна) изложба на Друштвото на ликовните уметници на Македонија

Музеј на град Скопје
11 декември 2009, 20 ч.

(more…)

ДЛУМ цртеж 2003

ДЛУМ цртеж 2003

Групна изложба

 

Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“, Скопје

13.01 – 13.02.2004

 

(more…)

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)

IV Зимски салон / Winter Salon

IV Зимски салон / Winter Salon
Групна изложба / Group exhibition

Текст: Глигор Чемерски / Text: Gligor Cemerski

Уметничка галерија, Даут-пашин Амам, Скопје / Art Gallery, Daut-pasha Hamam, Skopje
Март 1995 / March 1995

 

(more…)