Select Page

Графичката колекција на Музејот на современата уметност – Скопје / The Museum of Contemporary Art – Skopje: Graphic Collection

Графичката колекција на Музејот на современата уметност – Скопје / The Museum of Contemporary Art – Skopje: Graphic Collection
Групна изложба, публикација / Group exhibition, publication

Куратор и текст: Благоја Варошанец / Curator and text: Blagoja Varosanec

 

МСУ, Скопје / MoCA, Skopje
14.09 – 14.10.2018

(more…)

Годишна изложба на ДЛУМ 2009

Годишна изложба на ДЛУМ 2009
56. Годишна (групна) изложба на Друштвото на ликовните уметници на Македонија

Музеј на град Скопје
11 декември 2009, 20 ч.

(more…)

ДЛУМ цртеж 2003

ДЛУМ цртеж 2003

Групна изложба

 

Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“, Скопје

13.01 – 13.02.2004

 

(more…)

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)