Select Page

Петар Мазев – Библиографија

Петар Мазев – Библиографија
Публикација

 

 

 

Автор: Лилјана Неделковска

Издавач: Музеј на современата уметност (Оддел за документација), Скопје
2005

(more…)

Текстови за архитектурата

Текстови за архитектурата
Публикација

Автор: Борис Чипан

Издавач: Архитектонски факултет – Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

1998

(more…)