Select Page

ПАТЕМ 2018 – Бдеење две лица

ПАТЕМ 2018 – Бдеење две лица
Колонија / колективен проект
ПАТЕМ друштво: Весна Дунимаглоска, Ѓорѓи Крстески, Станко Павлески; текст: Герил Брутски

Демир Хисар
18.08.2018
(more…)