Select Page

Кога зградите би зборувале / If Buildings Could Talk

Кога зградите би зборувале / If Buildings Could Talk
Истражувачки процес обликуван во форма на перформанс / Research-based performative art project

Автор: Филип Јовановски / Author: Filip Jovanovski; Соработник: Дејан Ивановски / Collaborator: Dejan Ivanovski; Кураторка: Ивана Васева / Curator: Ivana Vaseva

Железничка зграда, Скопје / Railway Workers’ Residential Complex, Skopje

30.09 – 01.10.2017

  (more…)

Град без љубов

Град без љубов
Публикација (есеи)
Александар Петров

Издавач: Темплум, Скопје
Едиција: Градот (книга 15)
Година: мај 2017

Промоција: Кино Култура, 8 мај 2017, 20:00 ч.
За книгата ќе зборуваат: Невена Георгиева, Дејан Ивановски и Даниела Симоновска.

Дигиталната верзија засега е недостапна 

 

111 тези за ГТЦ

111 тези за ГТЦ
Публикација
Уредници: Ивана Васева, Филип Јовановски
Издавач: ФРУ – Факултет за работи што не се учат, Битола

Промоција: Мобилна/монтажна галерија, Скопје
23 април 2015
(more…)

Читаме: Луѓето ко книги, зградите ко луѓе / We Read: People as Books, Buildings as People

Читаме: Луѓето ко книги, зградите ко луѓе / We Read: People as Books, Buildings as People
Настан во рамки на долгорочниот проект „Живи библиотеки: архиви на граѓанската непослушност“ / Event within the long-term project “Living Libraries: Archives of civil disobedience”
Клуб ГЕМ, Младински културен центар, Агенција за сериозни интереси (СИА), Мобилна/ монтажна галерија на ЦАЦ, Скопје / GEM Club, Youth Cultural Center, Serious Interests Agency (SIA), CAC Mobile/Montage gallery, Skopje

27 – 29.11. 2014

(more…)