Select Page

Кањош

Кањош
Самостојна изложба во рамки на Интерфест – Битола

Миливоје Новаковиќ – Кањош

Текст: Ричард Иванишевиќ

 

Завод и музеј, Битола
Октомври 2002

(more…)

Изложба на копаници

Изложба на копаници
Групна изложба

Здружение на копаничарите на Македонија
Текст: Ричард Иванишевиќ

 

Уметничка галерија, Битола
11.04.2001

(more…)

Офелија Сарафова

Офелија Сарафова
Самостојна изложба

Текст: Ричард Иванишевиќ

 

 

Битола
Септември 2000

(more…)

Драган Најденовски / Dragan Najdenovski

Драган Најденовски / Dragan Najdenovski
Самостојна изложба / Solo exhibition

Текст: Ричард Иванишевиќ, Лиљана Христова / Text: Ricard Ivanishevic, Liljana Hristova

Галерија „КО-РА“, Дом на културата „Кочо Рацин“, Скопје (мај 1998) / Ko-Ra Gallery, The House of Culture “Kocho Racin”, Skopje (May 1998)

Дом на културата „Марко Цепенков”, Прилеп (јуни 1998) / Culture Center Marko Cepenkov, Prilep (June 1998)

(more…)

Икони во дрво – копаничарски техники

Икони во дрво – копаничарски техники
Самостојна изложба

Злате Крстески – Маке

Текст: Ричард Иванишевиќ

 

Дом на културата „Марко Цепенков“ – Ликовна галерија, Прилеп
8 – 20 септември 1997

(more…)

Никола Белчевски – Соколот: Изложба на слики

Никола Белчевски – Соколот: Изложба на слики
Самостојна изложба / Solo exhibition

Текстови: Ричард Иванишевиќ, Лиљана Христова / Texts: Richard Ivanishevic, Liljana Hristova

 

Завод, музеј и галерија, Битола / Institute, Museum and Gallery, Bitola
19 – 25.08.1997

(more…)

Спироски: 300 минијатури

Спироски: 300 минијатури
Самостојна изложба

Перо Спироски
Текст: Ричард Иванишевиќ

Уметничка галерија, Битола
21 септември 1994
(more…)