Select Page

Градизам

Градизам
Самостојна изложба
Уметници: Неда Фирфова, Антонио Димитров, Борис Петровски
Куратори: Елена Велјановска, Христијан Панев, Борис Петровски

Галерија Press to exit, Скопје
17.02– 24.02.2006

(more…)

Интернет уметност

Интернет уметност

Напис

Автор: Антонио Димитров

Објавен во Студентски збор, Скопје

01.10.2001

 

(more…)