Select Page

Скулптури на новото време

Скулптури на новото време
Групна изложба

Текст: Роберт Цветковски

Центар за култура „Трајко Прокопиев“, Куманово
09.09.2004

(more…)

Игра

Игра
Самостојна изложба

Ружица Димитриевска

Културно – информативен центар, Скопје
Јануари 2003

(more…)