Select Page

Маргина бр. 23-25

Маргина бр. 23-25
Списание за ширење на децентралистичка култура
Главен и одговорен уредник: Г.Н.Ом
Соработници: Венка Симовска, Игор Ангелков

Графичко уредување: Небојша Гелевски
Издавач: Кома/Темплум

Јануари – февруари 1996

 

(more…)

Маргина бр. 22

Маргина бр. 22
Списание за ширење на децентралистичка култура

Редакција: Жарко Трајаноски, Венка Симовска, Горан Абов, Бане, Г.Н.Ом

Графичко уредување: Кома
Издавач: Кома/Темплум

Декември 1995 (редизајн 2011)

 

(more…)

Маргина бр. 21

Маргина бр. 21
Списание за ширење на децентралистичка култура

Главен и одговорен уредник: Г.Н.Ом

Графичко уредување: Кома
Издавач: Кома/Темплум

Ноември 1995 (редизајн 2011)

 

(more…)