Select Page

Арт република бр.5

Арт република бр.5
Списание за уметноста и културата на Балканот

Главен уредник: Македонка Димитриева

 

Издавач: Арти факти, Скопје

Февруари 2006

(more…)

Став 2 / Attitude 2

Став 2 / Attitude 2
Фестивал на видео, краток и експериментален филм и фотографија / Video, short & experimental film and photography festival

Куратор, текст: Билјана Исијанин / Curator, text: Biljana Isijanin

Организација: Центар за современи јавни уметности „Елементи“ / Organization: Center for Contemporary Public Art ‘Elementi’

Магаза, Битола / Magaza, Bitola
24 – 28.12.2005

(more…)