Select Page

Скици 2017

Скици 2017
Групна изложба

Текст: Роберт Цветковски

НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“, Куманово
29 септември – 20 октомври 2017

(more…)

Импресии

Импресии
Самостојна изложба
Марија Величковска
Текст: Роберт Цветковски

НУЦК „Трајко Прокопиев“, Куманово
12 мај 2016
(more…)

Имагинации

Имагинации
Самостојна изложба

Марија Величковска

Текст: Роберт Цветковски

 

НУЦК „Трајко Прокопиев“, Куманово
27 октомври – 8 ноември 2011

(more…)