Select Page

Порти / Gates

Порти / Gates
Петти меѓународен концептуален проект / Fifth International Conceptual Project
Куратор и текст: Билјана П. Исијанин / Curator and text: Biljana P. Isijanin

Неколку локации, Битола / Several locations: Bitola
15 – 30.04.2005

(more…)

Спиралата на Архимед

Спиралата на Архимед
Самостојна изложба
Христо Бојаџиев
Текст: Лиљана Христова

Уметничка галерија, Битола
Отворање: 17 октомври 2002

(more…)

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)