Select Page

Годишна изложба на ДЛУМ 2009

Годишна изложба на ДЛУМ 2009
56. Годишна (групна) изложба на Друштвото на ликовните уметници на Македонија

Музеј на град Скопје
11 декември 2009, 20 ч.

(more…)

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)

VIII Зимски салон / VIII Winter Salon

VIII Зимски салон / VIII Winter Salon
Групна изложба / Group exhibition

Текст: Милован Стефановски / Text: Milovan Stefanovski

Oрганизација: Друштво на ликовните уметници на Македонија / Organisation: Macedonian Association of Fine Arts

Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje
Февруари 2000 / February 2000

(more…)

46. Годишна изложба ДЛУМ

46. Годишна изложба ДЛУМ
Групна изложба

Текст: Коле Манев, Паскал Гилевски

 

Уметничка галерија Даут-пашин амам, Скопје

1999

(more…)

VI Зимски салон / VI Winter Salon

VI Зимски салон / VI Winter Salon
Групна изложба / Group exhibition

Текст: Кирил Ефремов, Крсте Црвенковски, Миле Корубин

 

Уметничка галерија на Македонија, Даут-пашин Амам, Скопје / Art Gallery of Macedonia, Daut-pashin Amam, Skopje
Февруари – март 1997 / February – March 1997
(more…)

ЦСЛУ / CSLU

ЦСЛУ / CSLU
Групна изложба (XXXIX Интернационална сликарска колонија; XXXIII Интернационален скулпторски симпозиум „Мермер“; XXV Интернационално студио за пластика во дрво; XII Интернационално ателје за скулптура во метал / Group exhibition – XXXIX International painting colony; XXXIII International sculptural symposium “Marble”; XXV International studio for wood plastic art; XII International studio for metal sculpture)

Центар за култура „Марко Цепенков“, Прилеп / Center for culture “Marko Cepenkov”, Prilep
1995
(more…)

3. Зимски салон на ДЛУМ / 3. Winter Salon

3. Зимски салон на ДЛУМ / 3. Winter Salon
Групна изложба / Group exhibition

Организација: ДЛУМ / Organisation: DLUM (Association of Artists of Macedonia)

Текст: Златко Теодосиевски / Text: Zlatko Teodosievski

Уметничка галерија – Даут-пашин амам, Скопје / Art Gallery – Daut Pasha Hamam, Skopje

Февруари 1994 / February 1994

(more…)