Select Page

9. Меѓународно графичко триенале Битола / 9. International triennial of graphic art Bitola

9. Меѓународно графичко триенале Битола / 9. International triennial of graphic art Bitola
Групна изложба / Group exhibition
Текст: Владо Ѓорески / Text: Vlado Gjoreski, Jozi Vovk, Shuh-Sheng Chen

НУ Завод и музеј, Битола – мала сала / NI Institute and Museum, Bitola – small hall
03.09.2018
(more…)

Годишна изложба на ДЛУМ 2009

Годишна изложба на ДЛУМ 2009
56. Годишна (групна) изложба на Друштвото на ликовните уметници на Македонија

Музеј на град Скопје
11 декември 2009, 20 ч.

(more…)