Select Page

The Large Glass No. 25-26

The Large Glass No. 25-26
Journal of contemporary art, culture and theory

Editor-in-Chief: Tihomir Topuzovski

 

Publisher: Museum of Contemporary Art, Skopje

2019

(more…)

[Фото] Кога Железничката зграда би зборувала, би раскажала приказни за солидарност и заеднички простори

[Фото] Кога Железничката зграда би зборувала, би раскажала приказни за солидарност и заеднички простори
Напис
Автор: Б.Ш. ; изјави: Кристина Леловац, Слободан Кочевиќ

Објавен на radiomof.mk
25.11.2018

(more…)

Перформансот „Кога зградите би зборувале“ поттик за обновување на старото кино во Железничката зграда

Перформансот „Кога зградите би зборувале“ поттик за обновување на старото кино во Железничката зграда
Напис
Автор: Сотир Трајков; изјави: Иван Џијановски, Ивана Васева, Филип Јовановски
Објавен на telma.com.mk
25.11.2018
(more…)

ТЕКСТИЛиЈАДа

ТЕКСТИЛиЈАДа
Фестивал: Култура за, култура со, култура од текстилните работници/чки

Организатор: „ГЛАСЕН ТЕКСТИЛЕЦ“ – ШТИП и КУЦ ТЕКСТИЛ
Партнери: Факултет за работи што не се учат / АКТО фестивал за современи уметности

Штип

15-16.12.2017

(more…)