Select Page

Кумановски ликовни уметници 2007

Кумановски ликовни уметници 2007
Групна изложба
Текст: Катарина Јакимовска, Перо Величковски

Уметничка галерија – НУ Музеј, Куманово
11 ноември 2007

(more…)