Select Page

State IRWIN
Перформанс: група ИРВИН

Fiction Reconstructed eastern Europe, Post – Socialism and the Retro – Avant – Garde
Предавање на Марина Грижниќ

„степен галерија”, културна локација „Место“, Скопје

9 и 10 ноември 2000

 

Брошура: PDF mk/en

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)