Select Page

SSMR или за архитектурата на електронскиот запис
Предавање во рамки на семинарот за архитектура и филм – Архитектонски факултет Скопје, декември 1995

Небојша Вилиќ

 

Архитектонски факултет, Скопје

21.12.1995

 

Текст: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)