Select Page

Različite kreativne energije
Osvrt (izložba „Zračenja: Najnovija makedonska likovna umetnost“, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Beograd, maj – juni 1998)
Autor: Jovan Despotović

Naša Borba, Beograd
06.07.1998

 

Osvrt: PDF sr


>>>  Линк до изложбата