Select Page

Pro et contra за југословенскиот избор на 42. Венециско Биенале
Осврт
Автор: Небојша Вилиќ
Објавен во Современост, Скопје
1987

 

Текст: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)