Select Page

Privremena istorija: Izbor dela iz kolekcije Muzeja savremene umetnosti Vojvodine 1950–2012 / Provisional History: Selection of Artworks from the Collection of the Museum of Contemporary Art of Vojvodina 1950–2012
Grupna izložba i publikacija / Group exhibition and publication
Kustos / Curator: Dragomir Ugren

Muzej savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu / The Museum of Contemporary Art Vojvodina in Novi Sad
23 April – 28 Jun 2012

 

Izbor radova / Selection of Artworks: Svetlana Mladenov, Gordana Nikolić, Dragomir Ugren

Tekstove / Texts: Vladimir Kopicl, Miško Šuvaković

Publikacija / Publication: PDF sr/eng