Select Page

Peripetuum mobile
Самостојна изложба / Solo exhibition
Дејан Спасовиќ / Dejan Spasovic
Отворено графичко студио – Музеј на град Скопје / Open Graphic Art Studio – Museum of the City of Skopje
09.2009

 

Текст: Игор Тошевски / Text: Igor Toshevski

Каталог / Catalog: PDF mk/eng