Select Page

Oskar Kokoschka – Grafika 1906 – 1976
Samoslalna izložba

Umetnostna galerija Maribor, Moderna galerija Ljubljana, Moderna galerija Rieka, Umjetnička galerija Banja Luka, Umjetnički paviljon „Collegium Artisticum” Sarajevo, Grafički kabinet Zagreb, Muzej na sovremenata umetnost Skopje, Muzej savremene umetnoski Beograd, Galerija likovnih umjetnoski Osijek, Umjetnički salon Split, Dubrovnik
1978

 

Text: Harald Kreid

Katalog: PDF srb-cro