Select Page

Magna mater deorum (Гниење – распаѓање – горење)

Мултимедијален проект

Искра Димитрова

Културен центар „Мала станица“, Скопје

22.12.1994 – 06.01.1995

 

 

Објава: PDF mk (Од архивата на Вилиќ Небојша)

Видео документација (камера: Бранд Феро; монтажа: Љубиша Ивановски; музика: Нора Стојановиќ; слајдови: Ацо Кондев; учеснички: Татјана Илиевска, Галина Димитрова, Јасмина Стојанова, Сенка Велиновска) ☟
[Од архивата на Диитрова Искра]