Select Page

Le cadavre exquis: Упоредна повест о једној кући, једном ремек делу, једној чудесној делатности и једном непревазиђеном поступку / Le cadavre exquis: A parallel history of a house, a masterpiece, a miraculous activity and an unsurpassed method
Самостална изложба / Solo exhibition
Вана Урошевић и Зоран Тодовић / Vana Urošević and Zoran Todović
Продајна галерија „Београд” / Gallery Beograd
Мај – јун 2015 / May – June 2015

Кустос: Јелена Кривокапић / Curator: Jelena Krivokapić

Текст: Сања Тодосијевић, Вана Урошевић и Зоран Тодовић / Text: Sanja Todosijević, Vana Urošević and Zoran Todović

Каталог / Catalog: PDF sr/eng