Select Page

La petite mort
групна изложба
Куратор: Емил Алексиев

Музеј на град Скопје
15-30 септември 2016

Уметници: Милан Андов, Жарко Башески, Тања Балаќ, Дијана Богдановска, Атанас Ботев, Билјана Василева, Златко Глигоров, Роберт Дандаров, Инес Ефремова, Јана Јакимовска, Петра Јовановска, Татјана Манева, Шќипе Мехмети, Татјана Миљовска, Јасминка Новковска, Ирена Паскали, Борис Петровски и Микица Трујкановиќ.