Select Page

Kарактерот на сценографската „кутија“
Осврт (кон изложбата на сценографии на Симон Узуновски и Крсте С. Џидров во Домот на младите)
Автор: Владимир Величковски

Објавен во Нова Македонија, Скопје
08.09.1985

 

Осврт: PDF mk