Select Page

Илија Спасовски – Чендо: Слики и пастели
Самостојна изложба

 

Уметничка галерија, Битола
19.11.1994

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Христова Лиљана)