Select Page

I seek You on Water
Самостојна изложба / Solo exhibition
Мирослав Стојановиќ – Шуки / Miroslav Stojanovic – Shuki

CIX галерија, Центар за современи уметности, Скопје / CIX gallery, Contemporary Art Center, Skopje
2001

 

Каталог / Catalogue: PDF mk/eng

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)