Select Page

I југословенско триенале „Екологија и уметност“
Осврт (кон Првото југословенско триенале „Екологија и уметност“, Марибор, ноември – декември 1980)

Автор: Владимир Величковски

 

Објавен во Ликовна уметност бр.7 (стр.91-94), Скопје

1980

 

Осврт: PDF mk