Select Page

I Пролетна изложба на ликовните уметници на Македонија

Групна изложба на Друштвото на ликовните уметници на Македонија

 

 

Уметничка галерија, Скопје

20.04 – 10.05.1957

 

Учесници:  Аврамова Борка, Аврамовски Драгутин Гуте, Ангеловски Ѓорѓи, Блажиќ Здравко, Велков Иван, Видимче Пецо, Димовски Јован, Домиќ Светозар, Ефтимова Катја, Ивановски Ангеле, Ивановски Менде Методија, Караџа Киро, Корубин Миле, Костовски Бранко, Коџоман Вангел, Крстевски Боро, Крстевски Ѓорѓи, Куновски Спасе, Личеноски Лазар, Мазев Петар, Маринковиќ Пенкин Љубодраг, Мартиноски Никола, Митриќески Боро, Муратовски Рашко, Николовски Петар Пере (р.1922), Николовски Трајче, Папазоски Благоја, Поповиќ Цицо Василије, Спасеноски Лазар, Спировска Мена, Спировски Спасе, Спироски Перо, Стефановски Љубомир, Хаџи Бошков Петар, Хаџи Митров Зафир

Каталог: PDF mk