Select Page

Horizont h=3,57xh1+1,7
Самостојна изложба

Александар Зафировски

Културно информативен центар (КИЦ) – Скопје
3 октомври 2013

 

Пкана: JPG mk