Select Page

Genesis
Конвергенција на блискости и разлики во сликарството на Петар Мазев и Петар Лубарда

Куратор: Соња Абаџиева

Музеј на современата уметност Скопје

22.04. – 17.05.1998

 

Текст: Соња Абаџиева

Каталог
PDF mk

Од архивата на Абаџиева Соња