Select Page

Ecce homo
Самостојна изложба
Владимир Георгиевски

Галерија Икона, Охрид
Август, 2000

 

Текст: Емил Алексиев

Каталог: PDF mk