Select Page

Danka Petrovska
Osvrt (samostalnа izložbа Danke Petrovske, Galerija Doma omladine Beograd, 1975)

Autor: Slobodan Ristić

Umetnost br. 43, str. 81
(Jugoslovenski časopis za teoriju, kritiku i popularizaciju savremene umetnosti)
Jul – septembar 1975

 

Osvrt: PDF srb-cro

 

(Од архивата на Абаџиева Соња)