Select Page

Децата од чајџилницата „Галерија 7“

Децата од чајџилницата „Галерија 7“ (Што се случува со урбаниот дух на македонската метропола)
Напис
Автор: Светлана Поп – Дучева

Неделен весник „Глобус”
05.02.2008, број 42

(more…)

Фокус бр. 48

Фокус бр. 48
Весник на младите

Редакција: Љубиша Никодиновски, Нинослав Ивановски, Ристо Петров, Александар Чомовски

Фотографии: Румен Камилов

Издавач: Градска конференција на СМ на Скопје

14 јануари 1972

(more…)

Фокус бр. 47

Фокус бр. 47

Весник на младите

Редакција: Љубиша Никодиновски, Нинослав Ивановски, Ристо Петров, Александар Чомовски
Фотографии: Румен Камилов

Издавач: Градска конференција на СМ на Скопје

13 декември 1971

(more…)

Фокус бр. 46

Фокус бр. 46
Весник на младите

Редакција: Љубиша Никодиновски, Нинослав Ивановски, Златко Панов, Благоја Стојанов, Ристо Петров, Александар Чомовски

Ликовно обликување: Благоја Панов

Издавач: Градска конференција на СМ на Скопје

22 ноември 1971

(more…)

Фокус бр. 45

Фокус бр. 45
Весник на младите
Редакција: Љубиша Никодиновски, Нинослав Ивановски, Златко Панов, Александар Чомовски
Ликовно обликување: Благоја Стојанов
Издавач: Градска конференција на СМ на Скопје
27 октомври 1971
(more…)

Фокус бр. 44

Фокус бр. 44
Весник на младите

Главен и одговорен уредник: Сашо Чомовски
Ликовно обликување и илустрации: Благоја Стојанов

Издавач: Градска конференција на СМ на Скопје
Мај 1971
(more…)

Фокус бр. 43

Фокус бр. 43
Весник на младите

Главен и одговорен уредник: Сашо Чомовски
Ликовно обликување и илустрации: Благоја Стојанов

Издавач: Градска конференција на СМ на Скопје
12 мај 1971
(more…)

Фокус бр. 41/42

Фокус бр. 41/42
Весник на младите
Главен и одговорен уредник: Сашо Чомовски
Насловна страна, ликовно обликување и илустрации: Благоја Стојанов

Издавач: Градска конференција на СМ на Скопје
20 април 1971
(more…)

Фокус бр. 39/40

Фокус бр. 39/40
Весник на младите

Главен и одговорен уредник: Сашо Чомовски
Ликовно обликување и илустрации: Благоја Стојанов

Издавач: Градска конференција на СМ на Скопје
30 март 1971
(more…)