Select Page

Петар Мазев – Библиографија

Петар Мазев – Библиографија
Публикација

 

 

 

Автор: Лилјана Неделковска

Издавач: Музеј на современата уметност (Оддел за документација), Скопје
2005

(more…)

Книга над кориците

Книга над кориците
Публикација во рамките на проектот „Кино Напредок 3 – Трилогија Провинција 2“ (со Томе Аџиевски)
Автор: Станко Павлески
Издавач: „Кино Напредок 3“ – Станко Павлески и Томе Аџиевски, Скопје
2004
(more…)

Димитар Митрев (1919 – 1976)

Димитар Митрев (1919 – 1976)
Напис

Автор: Миодраг Друговац

 

 

Објавен во Современост бр. 2/3, Скопје
Февруари – март 1976

(more…)

Кон самостојната изложба на Нове Франговски

Кон самостојната изложба на Нове Франговски

Осврт (кон самостојната изложба на Нове Франговски, МСУ Скопје, 1976)

Автор: Љубица Дамјановска

 

Објавен во Современост бр. 2/3 (стр.140-143), Скопје

Февруари – март 1976

(more…)

Чекори од седум милји

Чекори од седум милји
Осврт (кон творештвото на Симон Шемов)

Автор: Алдо Климан

 

Објавен во Современост бр. 2/3 (стр.31-55), Скопје
Февруари – март 1976

 

(more…)

Кревање кон светлината

Кревање кон светлината
Интервју со Глигор Чемерски

Автор: Јовица Аќин

 

Објавено во Современост бр. 6 (стр.55-62), Скопје
Јуни 1975

 

(more…)