Select Page

Петар Мазев – Библиографија

Петар Мазев – Библиографија
Публикација

 

 

 

Автор: Лилјана Неделковска

Издавач: Музеј на современата уметност (Оддел за документација), Скопје
2005

(more…)

Книга над кориците

Книга над кориците
Публикација во рамките на проектот „Кино Напредок 3 – Трилогија Провинција 2“ (со Томе Аџиевски)
Автор: Станко Павлески
Издавач: „Кино Напредок 3“ – Станко Павлески и Томе Аџиевски, Скопје
2004
(more…)

Ликовни критики, есеи / Art Critiques and Essays

Ликовни критики, есеи / Art Critiques and Essays
Публикација / Publication

Антоние Николовски / Antonie Nikolovski

 

Издавач: Републички завод за заштита на спомениците на културата, Скопје / Publisher: Republic Institute for Protection of Cultural Monuments, Skopje

1997
(more…)

Традицијата и универзалното

Традицијата и универзалното
Рецензија (кон изложбата „14 Македонски уметници во 80-тите“, МСУ, Скопје, март – април 1992)
Автор: Лилјана Неделковска

Објавенa во Разгледи, Скопје
Април – мај 1992
(more…)

За скулптурите на Станко Павлески

За скулптурите на Станко Павлески
Рецензија (кон изложбата на Станко Павлески, МСУ, Скопје, октомври – ноември 1991)
Автор: Лилјана Неделковска

Објавенa во Разгледи, Скопје
Април – мај 1992

(more…)

Античкиот портрет во Југославија

Античкиот портрет во Југославија/

Осврт кон изложбата „Античкиот портрет во Југославија“ во Музеј на Македонија, септември – октомври 1989

Автор: Бојан Иванов

Разгледи, Скопје

Септември – октомври 1989

 

(more…)