Select Page

Децата од чајџилницата „Галерија 7“

Децата од чајџилницата „Галерија 7“ (Што се случува со урбаниот дух на македонската метропола)
Напис
Автор: Светлана Поп – Дучева

Неделен весник „Глобус”
05.02.2008, број 42

(more…)

Книга над кориците

Книга над кориците
Публикација во рамките на проектот „Кино Напредок 3 – Трилогија Провинција 2“ (со Томе Аџиевски)
Автор: Станко Павлески
Издавач: „Кино Напредок 3“ – Станко Павлески и Томе Аџиевски, Скопје
2004
(more…)

Маргина бр. 41

Маргина бр. 41
Списание за ширење на децентралистичка култура

Главен и одговорен уредник: Г.Н.Ом
Издавач: Кома/Темплум
Март 1998

(more…)

Маргина бр. 39

Маргина бр. 39

Списание за ширење на децентралистичка култура

Главен и одговорен уредник: Г.Н.Ом

Издавач: Кома/Темплум

1998

 

(more…)

Маргина бр. 40

Маргина бр. 40
Списание за ширење на децентралистичка култура

Главен и одговорен уредник: Г.Н.Ом

Издавач: Кома/Темплум
Датирано: март 1997 (редизајн 2014)

 

 

(more…)

Маргина бр. 38

Маргина бр. 38

Списание за ширење на децентралистичка култура

Главен и одговорен уредник: Г.Н.Ом

Издавач: Кома/Темплум

Датирано: март 1997 (редизајн 2013)

 

(more…)

Маргина бр. 37

Маргина бр. 37
Списание за ширење на децентралистичка култура

Главен и одговорен уредник: Г.Н.Ом

Графичко уредување: Небојша Гелевски
Издавач: Кома/Темплум

Датирано: март 1997 (редизајн 2012)

 

(more…)

Маргина бр. 36

Маргина бр. 36
Списание за ширење на децентралистичка култура

Главен и одговорен уредник: Г.Н.Ом

Графичко уредување: Небојша Гелевски
Издавач: Кома/Темплум

Февруари 1997 (редизајн 2012)

 

(more…)

Маргина бр. 35

Маргина бр. 35
Списание за ширење на децентралистичка култура

Главен и одговорен уредник: Г.Н.Ом

Графичко уредување: Небојша Гелевски
Издавач: Кома/Темплум

Јануари 1997 (редизајн 2011)

 

(more…)