Select Page

Томо Владимирски – сценографија

Томо Владимирски – сценографија
Рецензија
Автор: не е наведен

Објавен во Македонски театар – тримесечник на Македонскиот народен театар, Скопје
31.03.1980

(more…)

Македонски народен театар – драма

Македонски народен театар – драма
Преглед на репертоарот (1945 – 1963)

Објавен во Македонски театар – тримесечник на Македонскиот народен театар, Скопје
31.03.1980

(more…)