Select Page

Културен живот – Сликарството е процес во траење

Културен живот – Сликарството е процес во траење
Интервју со Илија Пенушлиски објавено во списанието Културен живот бр. 3-4, 1986

Разговарала: Љубица Арсовска

Реобјавено во Културен живот бр. 3 – 4 (60 години постоење, 1956 – 2016), Скопје
Август – ноември 2016

(more…)

Петар Мазев – Библиографија

Петар Мазев – Библиографија
Публикација

 

 

 

Автор: Лилјана Неделковска

Издавач: Музеј на современата уметност (Оддел за документација), Скопје
2005

(more…)

Книга над кориците

Книга над кориците
Публикација во рамките на проектот „Кино Напредок 3 – Трилогија Провинција 2“ (со Томе Аџиевски)
Автор: Станко Павлески
Издавач: „Кино Напредок 3“ – Станко Павлески и Томе Аџиевски, Скопје
2004
(more…)

Кутија со слики / Image Box „Културен живот“ 1-2 / 95

Кутија со слики / Image Box „Културен живот“ 1-2 / 95

Реакција на Искра Димитрова на текстот на Валентино Димитровски „Кутија со слики / Image Box“, објавен во Културен живот бр. 1-2, 1995

Објавена во Културен живот 3-4/95, Скопје
1995

(more…)

Дискурс за едноста

Дискурс за едноста
Рецензија кон изложбата „Ten years of thinking or… 2.5 seconds of flying“ на Патрик Дузе во Галерија Стоби, Скопје, јуни 1994

Автор: Небојша Вилиќ

Објавена во Културен живот, Скопје
1994

(more…)

Good luck Nedko

Good luck Nedko
Рецензија

Автор: Небојша Вилиќ

Објавена во Културен живот, Скопје
1992

(more…)

Афирматор на македонската ликовна уметност

Афирматор на македонската ликовна уметност
Осврт (кон изложбата „Уметникот пред судбината на XX век“, МСУ Скопје, 1988)

Автор: Златко Теодосиевски

 

Објавен во Културен живот бр.1-2/89

Јануари – февруари 1989

(more…)