Select Page

Еколошки информатор бр.5

Еколошки информатор бр.5

Публикација во рамки на проектот „Кожата на прилепското поднебје“ на Петре Николоски

Автори на текстовите: Моника Талеска, Ангелко Ангелески, Владимир Караџоски

Издавач: Центар за култура „Марко Цепенков“, Прилеп

Септември 2008

(more…)

Еколошки информатор бр.4

Еколошки информатор бр.4

Публикација во рамки на проектот „Кожата на прилепското поднебје“ на Петре Николоски

Автори на текстовите: Лилјана Кепеска, Илија Велкоски, Гордана Бабиќ Јанеска

Издавач: Центар за култура „Марко Цепенков“, Прилеп

Август 2007

(more…)

Еколошки информатор бр.3

Еколошки информатор бр.3

Публикација во рамки на проектот „Кожата на прилепското поднебје“ на Петре Николоски

Автори на текстовите: Кирил Настески, Ацо Алексоски, Гоце Василевски
Фотографии: Петре Николоски

Издавач: Центар за култура „Марко Цепенков“, Прилеп

Јуни 2007

(more…)

Еколошки информатор бр.2 

Еколошки информатор бр.2 

Публикација во рамки на проектот „Кожата на прилепското поднебје“ на Петре Николоски

Автори на текстовите: Роза Топузова Каревска, Всја Дамески, Хилда Црнеска
Фотографии: Петре Николоски, Милан Темелкоски

Издавач: Центар за култура „Марко Цепенков“, Прилеп

Февруари 2007

(more…)

Еколошки информатор бр.1

Еколошки информатор бр.1 

Публикација во рамки на проектот „Кожата на прилепското поднебје“ на Петре Николоски

Автори на текстовите: Јасмина Арнаудовиќ, Ана Петкоска, Јасмина Петкоска, Веселин Петкоски, Блаже Алексоски

Издавач: Центар за култура „Марко Цепенков“, Прилеп

Декември 2005

(more…)