Select Page

Годишна програма за остварување на националниот интерес во културата во 2017 година

ГОДИШНА ПРОГРАМА за остварување на националниот интерес во културата во 2017 година

Проекти кои се содржани во годишните програми на националните установи за 2017 година и проекти поддржани  на годишните конкурси по одделни области и активности од културата за 2017 година

Министерство за култура на Р.М.
Јануари 2017

(more…)

Годишна програма за остварување на националниот интерес во културата во 2016 година

Годишна програма за остварување на националниот интерес во културата во 2016 година
(Проекти кои се содржани во годишните програми на националните установи за 2016 година и проекти поддржани на годишните конкурси по одделни области и активности од културата за 2016 година)

 

Министерство за култура на Р.М.

Јануари 2016

(more…)

Годишна програма за остварување на националниот интерес во културата во 2015 година

Годишна програма за остварување на националниот интерес во културата во 2015 година
(Проекти кои се содржани во годишните програми на националните установи за 2015 година и проекти поддржани на годишните конкурси по одделни области и активности од културата за 2015 година)

Министерство за култура на Р.М.

Јануари 2015

(more…)