Select Page

Чекор што ветува – Формирана Групата ‘Денес’

Чекор што ветува – Формирана Групата ‘Денес’

Манифест на групата „Денес”

Објавен во РАЗГЛЕДИ – Седмичен прилог за култура и уметност, бр. 42, Ноември 1953 година (реобјавен на ristolozanoski.wordpress.com на 28.02.2012)

(more…)

Наместо манифест

Наместо манифест
Напис

Автор: Мелпомени Корнети

Објавен во весникот на САС (Сојуз на архитектите на Скопје), Скопје
Февруари 1984

(more…)

Настан на групата 1 АМ

Настан на групата 1 АМ
Хепенинг (перформанс, проекции, разговор, објавување и потпишување на манифест)

Група 1 АМ

 

Галерија на Домот на младите „25 Мај“, Скопје

10.12.1983

(more…)