Select Page

Библиографија на Антоние Николовски

Библиографија на Антоние Николовски

Автор: Дарко Николовски

 

Патримониум.мк (Списание за културното наследство – споменици, реставрација, музеи), Година 3, брoj 7-8, стр.12-22

2010

(more…)

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности (јануари 1978-септември 1979)

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности (јануари 1978 – септември 1979)
Хронологија

Автор: Захаринка Алексоска

 

Објавен во Ликовна уметност бр.6 (стр.47-61), Скопје
1979

(more…)

За современата југословенска уметност

За современата југословенска уметност
Осврт (по повод изложбата „Современа југословенска уметност“, Пинакотека, Атина мај – јуни 1977)

Автор: Соња Абаџиева Димитрова

Објавена во Ликовна уметност бр.4/5 (стр.45-53), Скопје

1979

 

(more…)

Улогата и значењето на групата „Мугри“ за современата ликовна уметност во Македонија

Улогата и значењето на групата „Мугри“ за современата ликовна уметност во Македонија
Студија

Автор: Соња Абаџиева Димитрова

Објавен во Ликовна уметност бр.2/3 (стр.62-70), Скопје

1977

 

(more…)

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности
Хронологија

Автор: Слободанка Парлиќ-Баришиќ и Љубица Дамјановска

 

Објавен во Ликовна уметност бр.2/3 (стр.79-85), Скопје

1974

(more…)

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности (од основањето на Друштвото на историчарите на уметноста во јуни 1971, до 15 ноември 1973)
Хронологија

Автор: Соња Д. Абаџиевa

 

Објавен во Ликовна уметност бр.1 (стр.47-59), Скопје
1973
(more…)