Select Page

Уметничкиот активизам и агонистичките простори: Дали креативниот отпор го обезбедува правото на град?

Уметничкиот активизам и агонистичките простори: Дали креативниот отпор го обезбедува правото на град?
Критичка расправа
Монтажна Галерија, Парк на франкофонијата, Скопје
04.06.2016

(more…)

За ликовната критика: Разговор со Небојша Вилиќ, Бојан Иванов и Зоран Петровски

За ликовната критика: Разговор со Небојша Вилиќ, Бојан Иванов и Зоран Петровски
Радио емисија (во склоп на проектот „Радио Слободно Скопје” на Ѓорѓе Јовановиќ)
Разговорот го водат Ѓорѓе Јовановиќ и Никола Узуновски

Мобилно/Монтажна галерија – Центар за современи уметности, Скопје
Април 2016
(more…)