Select Page

Музеј на современата уметност – Скопје (1964-1976) / Museum of Contemporary Art – Skopjе (1964-1976)

Музеј на современата уметност – Скопје (1964-1976) / Museum of Contemporary Art – Skopjе (1964-1976)
Публикација / Publication

Автор: Борис Петковски / Author: Boris Petkovski

Издавач: Музеј на современата уметност, Скопје / Publisher: The Museum of Contemporary Art, Skopje

2001

(more…)

Здравко Блажиќ

Здравко Блажиќ

Ин мемориам

Автор: Спасе Спировски

Објавен во Ликовна уметност бр.6 (стр.67-68), Скопје

1979

 

(more…)

Храм на светската уметност

Храм на светската уметност
Напис
Автор: не е наведен: цитати: Раул – Жан Мулен, Блаже Конески, Ги Велен, Клод Ривиер, Кенет Куц Смит, Греис Глук, Борис Петковски

Објавен во Нова Македонија, Скопје
08.11.1972

(more…)