Select Page

Традиционална анкета на „Нова Македонија“

Традиционална анкета на „Нова Македонија“
Напис/анкета
Автор: не е наведен; изјави: Коле Манев, Драган Попоски Дада, Јонче Јосифовски, Кузман Георгиевски

Објавена во Нова Македонија, Скопје
01.06.1983

(more…)

Скулптури во дрво / Скулптуре у дрвету

Скулптури во дрво / Скулптуре у дрвету
Интернационално студио за пластика во дрво / Интернационални студио за пластику у дрвету – Прилеп

Уметнички павиљон „Цвијета Зузорић“, Београд (03.07 – 30.08.1981)
Музеј на современата уметност, Скопје / Музеј савремене уметности, Скопје (20.04 – 10.05.1982)

(more…)

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности (јануари 1978-септември 1979)

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности (јануари 1978 – септември 1979)
Хронологија

Автор: Захаринка Алексоска

 

Објавен во Ликовна уметност бр.6 (стр.47-61), Скопје
1979

(more…)