Select Page

Интервју со г-ѓа Јана Јанеска – Ристески, генерална менаџерка на Центарот за современа ликовна уметност од Прилеп

Интервју со г-ѓа Јана Јанеска – Ристески, генерална менаџерка на Центарот за современа ликовна уметност од Прилеп

Автор: не е наведен

marili.com.mk

22.07.2016

 

(more…)

ЦСЛУ / CSLU

ЦСЛУ / CSLU
Групна изложба (XXXIX Интернационална сликарска колонија; XXXIII Интернационален скулпторски симпозиум „Мермер“; XXV Интернационално студио за пластика во дрво; XII Интернационално ателје за скулптура во метал / Group exhibition – XXXIX International painting colony; XXXIII International sculptural symposium “Marble”; XXV International studio for wood plastic art; XII International studio for metal sculpture)

Центар за култура „Марко Цепенков“, Прилеп / Center for culture “Marko Cepenkov”, Prilep
1995
(more…)

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности (јануари 1978-септември 1979)

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности (јануари 1978 – септември 1979)
Хронологија

Автор: Захаринка Алексоска

 

Објавен во Ликовна уметност бр.6 (стр.47-61), Скопје
1979

(more…)