Select Page

Уметноста на тлото на некогашна Југославија / The Art From Across Former Yugoslavia

Уметноста на тлото на некогашна Југославија / The Art From Across Former Yugoslavia
Групна изложба (од фондот на Меѓународната струмичка ликовна колонија) / Group exhibition (from the deposit of the international Fine Art Colony of Strumica)

НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“, Куманово (03.02.2011); Ликовен салон на Центарот за култура „Марко Цепенков“, Прилеп (21.10.2011) / Center for Culture “Trajko Prokopiev”, Kumanovo (03.02.2011); Art Salon of the Center for Culture “Marko Cepenkov”, Prilep (21.10.2011)
(more…)

Петар Мазев – Библиографија

Петар Мазев – Библиографија
Публикација

 

 

 

Автор: Лилјана Неделковска

Издавач: Музеј на современата уметност (Оддел за документација), Скопје
2005

(more…)

Книга над кориците

Книга над кориците
Публикација во рамките на проектот „Кино Напредок 3 – Трилогија Провинција 2“ (со Томе Аџиевски)
Автор: Станко Павлески
Издавач: „Кино Напредок 3“ – Станко Павлески и Томе Аџиевски, Скопје
2004
(more…)

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)